🌟FORM BÁO CÁO NỘP BÀI TẬP THỰC HÀNH YÊU TRƯỞNG THÀNH - HÔN NHÂN HẠNH PHÚC K6

FORM Nộp bài tập YTT K6 (#20)
Để chất lượng hành trình ngày càng tốt lên
Để mỗi người đều được quan tâm hỗ trợ kịp thời
Để tất cả chúng ta đều có câu chuyện chuyển hóa của mình
------------------------------------------------------------
Thời hạn điền form bài tập là 18h ngày học tiếp theo
(Lưu ý sau 18h ngày học tiếp theo sẽ tính là nộp muộn ạ!)

------------------------------------------------------------
Link báo cáo tính điểm Nộp Bài tập Thực Hành: gnh.vn/yttk6-nopBaiTap
Link xem kết quả: gnh.vn/yttk6-kyluat
Thời gian báo cáo nộp bài tập sau 18h của buổi học tiếp theo -> sẽ được tính như không làm bài tập

Anh Chị chú ý điểm danh đúng giờ nhé ạ!