🌟FORM REVIEW TÂM HÀNG NGÀY LỚP 21 NGÀY CHUYỂN HÓA K3

FORM review tâm hàng ngày 21 ngày K2 (#24)
Anh chị thương mến,
Quan sát và ghi nhận bài học thân tâm của chính mình hàng này sẽ giúp bản thân mỗi người bình an - hạnh phúc hơn từng ngày

------------------------------------------------------------
Link điền Review tâm mỗi ngày sau mỗi buổi học: gnh.vn/21ngayk3-ReviewTam
Link xem mình và đồng đội đã hoàn thành chưa: gnh.vn/21ngayk3-kyluat

1/ AC làm Bài tập Havebedo của ngày nào?

2/ Anh chị hãy chọn 1 - 3 tình huống nổi bật nhất trong hôm nay để phân tích HBD nhé

+ Have = Kết quả – từ phía mình (đối tượng là mình) hoặc từ phía bối cảnh lớn (nhiều đối tượng)

+ Be = Hạt giống, phẩm chất, tính cách, nguồn lực bên trong, duyên nghiệp, kết quả của sự nỗ lực thực hành, tu tập cho đến hiện tại, tất cả những thứ thuộc về mình, do mình, liên quan đến mình – chịu trách nhiệm 100%, nhận thức, thái độ, niềm tin, tâm thế, thói quen, nhân dạng, mô thức, kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng…

+ Do (Nhìn thấy mình làm và không làm gì, tất cả những biểu hiện cụ thể trên thân khẩu ý - hành vi, thái độ, lời nói, suy nghĩ, cảm xúc)

3/ [Làm vào ngày 25/6 - 2/7 - 9/7] Với các HBD quan sát được, theo anh chị nghĩ thì mình có thể áp dụng những giải pháp phát triển Chánh niệm cụ thể nào để chuyển hóa Be, Do của bản thân? (Anh chị hãy dành thời gian chất lượng để thật sự ứng dụng hiệu quả nhé)

Anh Chị chú ý nhớ điềm form review hàng ngày trước 24h nhé ạ!